Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

infrezja
Reposted fromtwice twice via1911 1911
infrezja
1434 955f 500
Reposted fromzciach zciach viacalvados calvados
infrezja
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viacalvados calvados

July 15 2018

3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viaAmericanlover Americanlover
infrezja
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
infrezja
1863 deaa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover

July 14 2018

infrezja
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaLusia Lusia
infrezja
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss via12czerwca 12czerwca
infrezja
0121 da7f 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality
infrezja
2984 ecee 500
Reposted fromtfu tfu viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
infrezja
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vialonelyjulia lonelyjulia
infrezja
1565 1f31
Reposted frommisza misza viaabl abl
infrezja
8794 5b42 500
Reposted bygoblaMartwa13niedoskonaloscgive--me--loveniepotrzebnaprzygodajointskurwysynlaparisienneinthemiddleofnowhereaskmanlovesweetsblackdramacolorfulvillainrzzkropkafoodforsoulcatalunkaviva-salvadoredepartercojestiammistakezupamarzenmalinowowapoem-orgymmkmplhereyesgobywassupbruhbetterthanlieslteabsolutelyfuckingnotlaparisienne
infrezja
7944 e758
Reposted fromskrzacik skrzacik viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
infrezja
4297 2e21
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaeternaljourney eternaljourney
infrezja
infrezja
8471 9fbf 500
Reposted fromteijakool teijakool viaeternaljourney eternaljourney
infrezja
8574 8041 500
Reposted byKobajashiOkruszekmemesjaszFlowialiusz
infrezja
6863 6686
Reposted fromsmoke11 smoke11 viastellina43 stellina43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl